“Het aardappelareaal is recentelijk uitgebreid in gebieden die herwonnen zijn als onderdeel van overheidsprojecten en dat heeft ervoor gezorgd dat de opbrengst dit jaar aanzienlijk is toegenomen”, zegt Abdelkader Alhabony, teler van meerdere groenten en fruit. “De productiviteit op deze percelen, die in de woestijn liggen, is hoger en het MRL-niveau voor deze gewassen is lager. De maten van de knollen zijn gevarieerd en geschikt voor export, met name maat 55 en hoger. Alle populairste rassen, hetzij van consumptieaardappelen hetzij van aardappelen voor de verwerkende industrie, zijn in overvloed beschikbaar. Ik raam de opbrengsttoename dit jaar op ongeveer 2,5 miljoen ton. Dit is een mooie ontwikkeling, want we merken ook een aanzienlijke toename in de vraag, gezien de ongunstige weersomstandigheden voor de aardappelteelt in Europa.”

Abdelkader Alhabony, CEO van Alhabony Group

Een andere Egyptische aardappelteler is het niet eens met Abdelkader: “Ondanks de areaaluitbreiding zullen de volumes van vorig seizoen niet overtroffen worden en kunnen ze zelfs lager liggen. Volgens mijn informatie gebaseerd op uitwisselingen met collega’s, zijn grote percelen aardappelen vorige week volledig verloren gegaan door vorst. Dit zal een opmerkelijke stijging van de prijzen veroorzaken, gezien de hoge lokale en internationale vraag. De Egyptische markt consumeert dagelijks 5.000 ton aardappelen, en verwerkingsbedrijven vallen terug op Egypte om hun voorraden vroeg in het seizoen veilig te stellen. We kunnen dus een tekort aan aardappelen verwachten over twee maanden.”

 

“Er is op dit moment van het seizoen nog geen precieze informatie”, zegt een derde teler. “Ik kan echter met zekerheid zeggen dat de areaaltoename in de meest optimistische raming de 10% niet overschrijdt. Een aanwijzing voor de stabiliteit van de volumes is dat het aantal pootaardappelen dit seizoen niet sterk is gestegen. Ik verwacht wel dat de export zal toenemen gezien de hoge vraag en de devaluatie van het Egyptische pond.”

 

“We wachten op officiële cijfers van de overheid. De komende dagen zullen we meer weten”, besluit de derde teler. Alhabony is er zich van bewust dat de meningen onder telers verschillen: “We zullen heel snel duidelijkheid krijgen, maar ik houd vol dat de volumes dit seizoen aanzienlijk zijn toegenomen. Een goede vraag is dus welkom.” Volgens cijfers van Faostat oogstte Egypte in 2022 in totaal 6,1 miljoen ton aardappelen, waarvan 800.000 ton werd geëxporteerd.

Bron: AGF